மே 28, 2007

இடப்பெயர்வு

Posted in Uncategorized இல் 8:56 முப by CAPitalZ

இடப்பெயர்வு வழமையான விடயமாகிப்போனது, தமிழன் வாழ்வில்.

நானும் இடம்பெயர்ந்துவிட்டேன், புதிய வலைப்பதிவிற்கு.

புதிய வலைப்பதிவு முகவரி: http://1kavithai.adadaa.com/

உங்கள் வரவிற்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.

ஒக்ரோபர் 20, 2006

காதலிப்பாயா?

Posted in nanRanRu இல் 9:00 முப by CAPitalZ

மனம்
என் மனம்
எனக்குச் சொன்னது
உன்னில் உன்னைவிட அவள் அன்பு வைத்திருக்கிறாள் என்று
எண்ணிப் பார்த்தேன், புரியவில்லை
அதுதான் உன்னிடத்திலேயே கேட்டுவிட்டேன் – என்
காதல் கேள்வியை

 

ஆண், பெண்ணிடம் தன் காதலைத் தெரிவிக்கின்றான்

ஒக்ரோபர் 19, 2006

New Girl

Posted in sooham இல் 9:00 முப by CAPitalZ

Since you said
We can never be together
I tried to search
A girl like you
I thought I found her
But just when I heard
That my heart doesn’t accept
Any newcomers…
I realized how much I love you

18/10/2003

ஒக்ரோபர் 18, 2006

காதல்த் துப்பாக்கி

Posted in sooham இல் 9:00 முப by CAPitalZ

உனது வார்த்தை ஒவ்வொன்றும்
என் இதயம் துளைக்கிறதே – ஏன்
நீ காதல் ஆயுதத்தால் சுட்டாயோ?

ஒக்ரோபர் 17, 2006

Write Poems

Posted in English Poems, nanRanRu இல் 9:00 முப by CAPitalZ

Oh babe…
I’ll write you an ocean of poems
With pearl lines
If you just say you can take me in

அடுத்த பக்கம்

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.