மே 28, 2007

இடப்பெயர்வு

Posted in Uncategorized இல் 8:56 முப by CAPitalZ

இடப்பெயர்வு வழமையான விடயமாகிப்போனது, தமிழன் வாழ்வில்.

நானும் இடம்பெயர்ந்துவிட்டேன், புதிய வலைப்பதிவிற்கு.

புதிய வலைப்பதிவு முகவரி: http://1kavithai.adadaa.com/

உங்கள் வரவிற்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.

Advertisements

ஒக்ரோபர் 20, 2006

காதலிப்பாயா?

Posted in nanRanRu இல் 9:00 முப by CAPitalZ

மனம்
என் மனம்
எனக்குச் சொன்னது
உன்னில் உன்னைவிட அவள் அன்பு வைத்திருக்கிறாள் என்று
எண்ணிப் பார்த்தேன், புரியவில்லை
அதுதான் உன்னிடத்திலேயே கேட்டுவிட்டேன் – என்
காதல் கேள்வியை

 

ஆண், பெண்ணிடம் தன் காதலைத் தெரிவிக்கின்றான்

ஒக்ரோபர் 19, 2006

New Girl

Posted in sooham இல் 9:00 முப by CAPitalZ

Since you said
We can never be together
I tried to search
A girl like you
I thought I found her
But just when I heard
That my heart doesn’t accept
Any newcomers…
I realized how much I love you

18/10/2003

ஒக்ரோபர் 18, 2006

காதல்த் துப்பாக்கி

Posted in sooham இல் 9:00 முப by CAPitalZ

உனது வார்த்தை ஒவ்வொன்றும்
என் இதயம் துளைக்கிறதே – ஏன்
நீ காதல் ஆயுதத்தால் சுட்டாயோ?

ஒக்ரோபர் 17, 2006

Write Poems

Posted in English Poems, nanRanRu இல் 9:00 முப by CAPitalZ

Oh babe…
I’ll write you an ocean of poems
With pearl lines
If you just say you can take me in

அடுத்த பக்கம்