ஒக்ரோபர் 19, 2006

New Girl

Posted in sooham இல் 9:00 முப by CAPitalZ

Since you said
We can never be together
I tried to search
A girl like you
I thought I found her
But just when I heard
That my heart doesn’t accept
Any newcomers…
I realized how much I love you

18/10/2003

Advertisements

ஒக்ரோபர் 18, 2006

காதல்த் துப்பாக்கி

Posted in sooham இல் 9:00 முப by CAPitalZ

உனது வார்த்தை ஒவ்வொன்றும்
என் இதயம் துளைக்கிறதே – ஏன்
நீ காதல் ஆயுதத்தால் சுட்டாயோ?

ஒக்ரோபர் 16, 2006

சுட்ட கவிதையா?

Posted in nahaichchuvai, sooham இல் 9:00 முப by CAPitalZ

சுட்டேன் உன்னை
என் மனதுக்குள் – என்னை
விட்டுப் பிரியாதே என்னும்
ஆத்திரத்தில்

சுடுவேனா…
உனக்காக
நான் வருந்தி எழுதியதை?

 

 

பெண்: எங்கே இந்தக் கவிதைகளைச் சுட்டாய்?

ஒக்ரோபர் 15, 2006

என்ன பாவம்

Posted in sooham இல் 9:00 முப by CAPitalZ

என்ன பாவம் செய்தனோ
உன்னை சந்திப்பதற்கு
சேரமுடியாமல் பிரிவதற்கா – நான்
என்ன பாவம் செய்தனோ

தெரிந்திருந்தும்
தெரியாமல் கேட்கிறாயே
என்னைப் பிரிவதற்கா – நான்
என்ன பாவம் செய்தனோ

பெண்ணில் பிடித்த எல்லாம்
உன்னில் இருக்க
உன்னை விட்டுப் பிரிவதற்கா – நான்
என்ன பாவம் செய்தனோ

செய்த தானம்
போதாதென்பதால்
நம்மை வருத்திப் பிரிவதற்கா – நான்
என்ன பாவம் செய்தனோ

எல்லாப் பாவமும்
கூட்டுச் சேர்ந்து நாம்
இணையாமல் பிரிவதற்கா – நான்
என்ன பாவம் செய்தனோ

செவ்வாய் கெடுக்கிறான்
சாதகத்தில் வந்து
பொருந்தாமல் பிரிவதற்கா – நான்
என்ன பாவம் செய்தனோ

சனியன் தண்டனை கொடுக்கிறான்
குடும்பத்தில் பிரச்சனை செய்து
பிடிக்காமல் பிரிவதற்கா – நான்
என்ன பாவம் செய்தனோ

11/09/2005

ஒக்ரோபர் 14, 2006

புதிய காதலி

Posted in sooham இல் 9:00 முப by CAPitalZ

புதிய காதலி

 

 

 

நான் எழுதிய அர்த்தம் வேறு. எனது நண்பன் கூறிய பதில் வேறு.

“ஆமாம்.
எனது புதிய காதலி தான்.
“நீ” ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு புதிய காதலி தான்!”

அடுத்த பக்கம்